• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Aktivitete hyrëse

Gjatë muajit shkurt 2019, mësimdhënëset Radica Acevska dhe Mirsada Idrizi, së bashku me nxënësit e klasës së parë dhe të dytë realizuan aktivitete hyrëse jashtëmësimore me anë të të cilave njoftuan nxënësit me modelin Nansen për arsim...

Veshjet dimërore

Gjatë muajit shkurt 2019, mësimdhënëset Aleksandra Kirova dhe Mimoza Bexheti, së bashku me nxënësit e klasës së tretë realizuan aktivitete në kuadër të temës mujore "Veshjet dimërore" nga Eko Sekcioni i Programit vjetor për aktivitete...

Veshjet dimërore

Gjatë muajit shkurt 2019, mësimdhënëset Melek Jonuzi dhe Jasmina Kostova, së bashku me nxënësit e klasës së tretë realizuan aktivitete në kuadër të temës mujore "Veshjet dimërore" nga Eko Sekcioni i Programit vjetor për aktivitete...

Gëzime dimërore

Gjatë muajit shkurt 2019, mësimdhënëset Florina Skenderi dhe Vesna Danajloska bashkë me nxënës të klasës së dytë dhe të tretë realizuan aktivitete në kuadër të temës mujore “Gëzime dimërore” nga Sekcioni i Artit i Programit vjetor...

Këndi ynë i artit

Më 5 tetor 2018, mësimdhënëset Marina Simovska dhe Elida Aliti realizuan aktivitetet interkulturore të planifikuara sipas temës mujore “Këndi jonë i artit”. Qëllimet e aktiviteteve ishin: nxitja e marrëdhënieve bashkëpunuese në grup;...

Aktivitete dhe lojëra hyrëse ndërkulturore

Gjatë muajit shtator 2018, tandemi i mësueseve Suzana Vejseli dhe Olivera Gordana Tomeska realizoi aktivitetet hyrëse jashtëmësimore sipas modelit Nansen për arsimim ndërkulturor me nxënësit e përfshirë në projekt. Qëllimi i...

Aktivitetet pranverore

30 maj, 2018 - gjatë muajit maj, mësimdhënëset Gordana Tomeska dhe Suzana Vejseli realizuan aktivitetet interkulturore si pjesë e seksionit Eko të realizuar me nxënësit. Temat ditore të aktiviteteve ishin: ylberi, rroba pranverore,...

Festojmë çaste të lumtura së bashku

2 maj 2018- Një mënyrë e shkëlqyer për të mundësuar klimë pozitive socio-emocionale në klasë është të organizojë kremtime të përbashkëta me nxënësit. Kuptohet, kremtimet më të preferuara janë ditëlindjet e nxënësve të cilat shënohen si...